Expoziţia de bază  //  Muzeul de Științele Naturii Roman

Muzeul de Arta Roman
Expoziţia de bază - Muzeul de Științele Naturii Roman

Vechea tematică a expoziţiei permanente a Muzeului de Ştiinţele Naturii Roman a avut în vedere biodiversitatea formelor de viaţă în zona de confluenţă a Moldovei cu Siretul. Încadrarea geografică pentru vizitatorul obişnuit s-a realizat prin intermediul diapozitivelor color şi ale fotografiilor, care reprezintă diferite aspecte ale peisajului local. Erau prezentate: luncile, pădurile de foioase în toate anotimpurile, zăvoaiele cu specii de sălcii şi plop, bălţile cu prezenţa nufărului alb şi galben, plante de primăvară, de toamnă, cu imagini ce ilustrează viaţa în pădure, comunicarea dintre vieţuitoare şi relaţiile ce se stabilesc între ele în piramida trofică.


Imagini din expoziţia permanentă actuală

Structurată, pe cât posibil, pe principiile muzeografiei moderne, expoziţia a adus în faţa publicului vizitator principalele ecosisteme naturale care se întâlnesc în zonă: de baltă (balta La Colac”), de pădure (pădurea de la Dealul Mărului) și de luncă (zăvoi).


Colaj de imagini cu expoziţiile temporare din ultimii ani